Våra medarbetare


Johanna Sylvén Ekelund

Enhetschef, Leg. Barnmorska


Johanna har lång erfarenhet inom fertilitetsbehandlingar som barnmorska och enhetschef hos Liviogruppen. Hon har även lång erfarenhet av graviditetsvård, förlossningsvård, antenatal vård och eftervård.


Carina Edman

Leg. Barnmorska

Carina har en lång erfarenhet inom graviditetsvård, preventivmedelsrådgivning, test av könssjukdomar, förlossningsvård, förlossningsrädsla och eftervård. Hon har arbetat med mångfald och lett grupper för självstående. Carina har även arbetat som verksamhetschef och regionchef inom Mama Mia Stockholm under många år.


Cecilia Lené

Leg. Barnmorska

Cecilia har mångårig erfarenhet som barnmorska. Hon har tidigare arbetat som barnmorska vid Livio Fertilitetscentrum Kungsholmen och arbetar dessutom som förlossningsbarnmorska.  Hon har erfarenhet av mödravården, förlossningen och risk BB.


Gun Hermann-Jonasson

Leg. Barnmorska

Gun har mer än 40 års erfarenhet inom mödravård, förlossning och eftervård samt gynekologisk vård. Hon har även arbetat som vårdchef och chefsbarnmorska inom Region Stockholm under många år.

 


Astrid Jonason

Leg. Barnmorska

Astrid har lång erfarenhet som barnmorska och kommer senast från MamaMia. Astrid arbetar dessutom som förlossningsbarnmorska.


Balsam Haseeb

Specialist inom gynekologi och obstetrik, IVF-läkare

Balsam har mångårig erfarenhet av förlossningsvård, mödravård och allmängynekologi.